آدرس و شماره تلفن "فروش سبزی تازه آماده،سبزی خشک،باقله،پیاز داغ،سبزی خورشتی،سبزی آش،سبزی دلمه،آبغوره و..."

كرمانشاه - کرمانشاه - ● آدرس : كرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه شریعتی کوچه ثبت پلاک 61
09189314464 08337292504