آموزش مجازی حسابرس ارشد

05 آبان 1397 375 0/0
آموزش مجازی حسابرس ارشد
قیمت : 219,000 تومان
این شغل از سری مشاغل گروه شغلی مالی و بازرگانی می باشد که وظیفه آن بررسی اثبات وجود، اثبات مالکیت، اثبات تمامیت و صحت انعکاس در صورت های مالی می باشد که در قالب گزارش نویسی و کنترل کلیه اسناد حسابداری سازمان صورت می گیردو با مشاغل حسابدار عمومی و صنعتی و بازرگانی، حسابرس ، کمک حسابرس و مدیر حسابرسی در ارتباط می باشد.
سر فصل و مهارتهای حسابرس ارشد:
تعیین حدود و روشهای رسیدگی برای حسابرسی
تقسیم کار بین حسابرسان و کمک حسابرسان
زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورت های مالی و ارائه گزارش رسیدگی به کارفرما
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404