آموزش مجازی حسابداری مدیریت

03 آبان 1397 498 0/0
آموزش مجازی حسابداری مدیریت
قیمت : 190,500 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی حسابداری مدیریت:
هزینه یابی بر مبنای هدف
مفاهیم ارزیابی متوازن
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مدیریت بر مبنای هدف
کاربرد مدیریت بر مبنای هدف در موسسات خدماتی
مدیریت کیفیت جامع
هزینه یابی کیفیت
تئوری محدودیت
مهندسی دوباره
مهندسی هزینه های ظرفیت
هدف گذاری از طربق تحلیل ارزش
بهبود مستمر
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404