آموزش مجازی حسابدار مالیاتی

03 آبان 1397 344 0/0
آموزش مجازی حسابدار مالیاتی
قیمت : 279,000 تومان
حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد ، مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ، کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد.
سر فصل و مهارتهای حسابدار مالیاتی:
توانایی تشخیص اصول و کلیات مالیات
توانایی بررسی مالیات های تکلیفی مکسوره از در آمد هـای واحد اقتصادی
توانایی محاسبه مالیات حقوق
توانایی ثبت و کنترل دفاتر قانونی
توانایی محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
توانایی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
توانایی پاسخگویی به مراجع و مسئولین مالیاتی
توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404