آموزش مجازی حسابداری شرکت ها

03 آبان 1397 382 0/0
آموزش مجازی حسابداری شرکت ها
قیمت : 155,500 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی حسابداری شرکت ها:
کلىات تشکىل شرکت
شرکت تضامنى
عملىات حسابدارى در شرکت هاى تضامنى
حسابدارى شرکت هاى سهامى
حسابدارى شرکت هاى تعاونى
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404