آموزش مجازی حسابداری با نرم افزار هلو

03 آبان 1397 511 0/0
آموزش مجازی حسابداری با نرم افزار هلو
قیمت : 229,000 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی حسابداری با نرم افزار هلو:
اصلاح عملیات تولید در نرم افزار هلو
اصلاح فاکتور در نرم افزار هلو
اصلاح فرمول تولید در نرم افزار هلو
اصلاح مشخصات و حذف چکها در نرم افزار هلو
اصلاح و حذف سفارشات در نرم افزار هلو
اعلام وصول کلیه چکها در نرم افزار هلو
افتتاح حساب بانکی در نرم افزار هلو
امور مالی اتوماتیک در نرم افزار هلو
انتهای عملیات اول دوره در نرم افزار هلو
آموزش تنظیمات طرف حساب در نرم افزار هلو
بستن حسابها در نرم افزار هلو
پرداخت کالا بصورت امانی در نرم افزار هلو
تایید صندوق فروش توسط کاربر در نرم افزار هلو
تایید فروش روزانه کاربران توسط مدیر
تسویه مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار هلو
اصلاح مشخصات و حذف چکها در نرم افزار هلو
اصلاح مشخصات و حذف چکها در نرم افزار هلو
اصلاح مشخصات و حذف چکها در نرم افزار هلو
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404