آموزش مجازی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی

03 آبان 1397 355 0/0
آموزش مجازی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی
قیمت : 198,300 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی:
عصر دوم بانکداری
سیر تاریخی بانکداری از آغاز تا امروز
مشتریان چه انتظاری از بانکها دارند؟
بهره‌برداری از رویدادها برای جذب مشتریان
توصیه‌های کارشناسی برای بانکها در زمان رکود
شفاف‌سازی انتظارات مشتری
چگونه مشتریانتان را طبقه‌بندی کنید؟
اعتماد، حرف اول را در بانکداری می‌زند.
شیوه‌های بانکداری در روزگار سخت اقتصادی
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404