آموزش مجازی ارزیابی ریسک

26 مهر 1397 419 0/0
آموزش مجازی ارزیابی ریسک
قیمت : 201,000 تومان
ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی روش‌های کنترلی موجود مشخص شده و داده‌های باارزشی برای تصمیم‌گیری در زمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستم‌های کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آنها فراهم می‌شود.
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی ارزیابی ریسک:
تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای انسانی
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک به روش FMEA
ارزیابی ریسک به روش HAZOP
ارزیابی ریسک به روش JSA
ارزیابی ریسک به روش PHA
ارزیابی ریسک به روش JHA
ارزیابی ریسک به روش WILLIAM FINE
ارزیابی ریسک به روش SHA و SSHA
ارزیابی ریسک در بهداشت حرفه ای
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404