آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک)

آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک)
قیمت : 291,000 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک):
مدیریت پروژه
فرآیندهای مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت محدوده ی پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
نمودار جریان و نقشه های ذهنی
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404