آموزشی مجازی ایمنی در ترافیک

آموزشی مجازی ایمنی در ترافیک
قیمت : 222,500 تومان
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی ایمنی در ترافیک:
کلیات ایمنی در ترافیک
تجهیزات ایمنی در ترافیک
ایمنی راهها و حریم
راهنمای کاهش سوانح جاده ای وسیله نقلیه - حیوان
طرح ارتقا ایمنی سرنشینان وسیله نقلیه
طرح ارتقا ایمنی عابرین پیاده
طرح ارتقا ایمنی موتورسواران
طرح ارتقا ایمنی ادوات کشاورزی
طرح ارتقا ایمنی وانت بارها
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404