دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی

دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی
قیمت : 197,000 تومان
Health Level Seven یا سطح هفتم سلامت ، به منظور استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی می باشد. HL7 یک نرم افزار نیست بلکه یک استاندارد قدرتمند در حوزه eHEALTH به‌ شمار می رود که امروزه نرم افزارهای بزرگ علوم پزشکی به ‌ویژه HIS بایستی بر اساس آن طراحی و پیاده سازی شود. اکنون تولید کننده های سیستم اطلاعات بیمارستانی یا سلامت درک کرده اند که نرم افزار فاقد این استاندارد جایی در میان تکنولوژی‌های علوم پزشکی نخواهد داشت.
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی:
سیستم اطلاعات بهداشت عمومی الکترونیکی
سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)
تاریخچه و تعریف HL7
ماموریت HL7 و ویژگی های ان
HL7 نسخه 3
مدل های استاتیک و دینامیک
ازمایش نرم افزار های مدعی
اجزاء و زیرسیستم های سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7
ویژگیهای زیرسیستمهای سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس استاندارد HL7
استانداردهای دیگر در زمینه اطلاعات سلامت
MML
EDI
CORBAMED
مقایسه استانداردهای ارتباطی
فقط اعضا می‌توانند امتیاز دهند برای ثبت امتیاز وارد شوید
هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس.رسالت شمالی .13 هکتاری بعد بستنی نعمت کوچه فرخی .طبقه دوم سوپرجزیره
09171692723 07633756404